Over mij

Aangenaam kennis te maken…

Mijn naam is Ingrid Riechelmann (1963), moeder van twee kinderen.

Sinds ik mijn algemeen maatschappelijk werk diploma heb behaald aan de Karthuizer Academie in Amsterdam (1992) ben ik werkzaam in de hulpverlening. Vanaf 1992 heb ik brede ervaring opgedaan in individuele hulpverlening, relatiegesprekken en groepswerk. Ook ben ik jaren als jongeren maatschappelijk werker werkzaam geweest. Hierbij werkte ik veelal met het gezin waartoe de jongere behoorde.

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer een gezinslid zich aanmeldt met een klacht, dat het hele gezin hier last van heeft. Bovendien ben ik van mening dat de beste hulpverleners thuis zitten. De gezinsleden hebben vaak wat hulp nodig om degene met een klacht te kunnen helpen. De verandering die hierbij optreedt heeft een positieve invloed op henzelf en op het hele gezin.

 

Ik vertel u niet wat u fout doet, maar help u om het beter te doen.

Ik ben gediplomeerd Gestalttherapeut. Deze 4-jarige opleiding heb ik gevolgd bij de Nederlandse Stichting Gestalt in Amsterdam (NSG, diploma gehaald in 2000).  Gestalttherapie zet niet zozeer het ‘denken over’ op de voorgrond maar juist de gevoelens over een situatie. Ook de non-verbale signalen tijdens een gesprek worden serieus genomen.

Vanuit de Gestaltopleiding kwam ik op het spoor van Walter Kempler. Deze Gestaltgezinstherapeut merkte dat het niet optimaal functioneren van een gezinslid een samenhang vertoont met het gezinsfunctioneren. Dit vond ik een boeiende visie waar ik meer van wilde weten. Daarop startte ik bij het Kempler Instituut Nederland (KIN). In 2005 sloot ik de driejarige opleiding af met het diploma ‘Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie’. Ik had geleerd hoe ik met verschillende systemen (gezinnen en allerlei soorten relaties) kon werken.

In 2012 sloot ik mijn tweede studie bij het KIN af met het diploma als  ‘Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie’.

Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met gezinnen en systemen. Van jongs af aan vond ik het boeiend om te kijken hoe mensen met elkaar omgaan. Wat maakt dat een relatie naar tevredenheid verloopt en wanneer doet dit het niet. Wat doet een ieder waardoor de relatie onbevredigend is of juist bevredigend? Ik heb er plezier in om mijn kennis te delen en hierdoor anderen te helpen om meer uit zijn of haar relatie te halen. Indien de wens er is, ben ik ervan overtuigd dat dat mogelijk is.

Riechelmann

Riechelmann, relatie- en gezinstherapie in Amsterdam biedt professionele ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening

Geregistreerd bij:

Neem gerust contact op via:

Telefoon: 06-12717444