Gezinstherapie

Leven jullie langs elkaar heen? Is er veel ruzie in het gezin? Lukt het niet om het weer gezellig te krijgen? Gezinsgesprekken kunnen dan helpend zijn.

Als gezinstherapeut vind ik het belangrijk dat mensen zich veilig voelen om te vertellen wat hun wensen en grenzen zijn. Voor mij gaat het er niet om of er een schuldige is, een veroorzaker van het probleem. Wanneer we het zouden hebben over wiens schuld het is, komen we in een sfeer terecht van elkaar verwijten maken. Dat is niet constructief en draagt niet bij tot een veilige en goede sfeer. Wat wel nodig is is dat een ieder naar zijn/haar eigen gedrag kijkt en wat het effect daarvan op de ander is en hiervoor verantwoordelijkheid neemt.

Gezinstherapie is een vorm van therapie die je met zoveel mogelijk betrokken gezinsleden doet. Samen maak je onderdeel uit van het probleem, samen kun je ook zorgen voor een duurzame oplossing.

Gezinstherapie kan helpend zijn indien u:

 • meer gezelligheid thuis wilt.
 • meer onderling contact wilt.
 • ruzies wilt verminderen.
 • meer handvatten wilt hoe u met bepaalde situaties om wilt gaan.
 • uw gezag over uw kinderen wilt versterken.
 • als ouders op een lijn wilt komen.
 • af wilt van bondjes tussen gezinsleden onderling, waardoor andere gezinsleden buitengesloten worden.
 • er kortom samen niet uitkomt.

Werkwijzen

Ik let vooral op de manier hoe jullie met elkaar praten, waarover jullie praten bepalen jullie zelf. Mijn focus ligt dus op de onderlinge interacties.

Ik help om de communicatie gezond te krijgen. Dat doe ik door:

 • De gezinsinteracties die de vooruitgang blokkeren om te buigen.
 • Jullie uit te nodigen om het gedrag van een gezinslid rechtstreeks met elkaar te bespreken en je wensen uit te spreken naar elkaar.
 • Het te vergemakkelijken om open en eerlijk met elkaar om te gaan.
 • Herhalende patronen die negatief werken in het gezin zichtbaar te maken en te helpen om wel werkende patronen te vinden.
 • ‘Tussen de regels door’ te luisteren naar wat jullie zeggen.

Hierbij maak ik gebruik van elementen uit de Gestalttherapie en de EFT (Emotional Focus Therapy).

Het kan voorkomen dat u een probleem ervaart in uw gezin maar uw partner of kinderen niet meekrijgt naar hulpverlening. Ook in dat geval kunt u een beroep op mij doen. We bespreken wat in dit geval het beste is om te doen, zodat u toch de gewenste verbetering krijgt voor u en uw gezin.

Overzicht

Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over de therapieën die ik aanbied.

Riechelmann

Riechelmann, relatie- en gezinstherapie in Amsterdam biedt professionele ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening

Geregistreerd bij:

Neem gerust contact op via:

Telefoon: 06-12717444